Alles over het Daltononderwijs

Hoe meer de leerkracht de leerling vol propt met kennis, hoe minder hij geneigd zal zijn die kennis op te pakken door eigen inspanning. Hoe meer de leerkracht onderwijst, des te minder leert de leerling (Helen Parkhurst 1922).

Wat we nodig hebben zijn mensen zonder vrees (Helen Parkhurst).

Deze twee uitspraken deed Helen Parkhurst bijna 100 jaar geleden al. Helen Parkhurst had toen al een totaal andere denkwijze over onderwijs.

Waarom daltononderwijs op Kindcentrum Jan Ligthart?

In onze Daltonvisie gaat het over het ontwikkelen van het kind als persoon. Denk aan zelfregulatie, zelfverantwoordelijkheid, samenwerken, sociaal-emotionele ontwikkeling, initiatieven durven nemen, creatief zijn.

Ons doel? Leren leven door te leven, leren werken door te werken en leren samenleven door samen te leven!

De leerstof op ons Dalton Kindcentrum is gelijk aan die van andere basisscholen, maar de manier waarop we de stof aanbieden verschilt. Wij bieden de mogelijkheid om -naast de reguliere basistaken-, te werken met keuzetaken en aangepast materiaal. Dat doen we voor kinderen die versneld of vertraagd op een hoger of lager niveau de leerstof verwerken. Onze leerlingen leren meer dan leren alleen!

Het leerlingportfolio

Onze leerlingen hebben invloed op hun eigen leerproces waardoor eigenwaarde en vertrouwen in wie je wilt zijn vergroot wordt. Daarom werken we op Dalton Kindcentrum Jan Ligthart met een leerling portfolio. Aan de hand van kindgesprekken met de leerkracht en via de ouder-/kindgesprekken vertellen de kinderen wat zij willen leren. Dit beschrijven ze in hun eigen leerlingportfolio.

Het leerlingportfolio start bij de peuters en gaat mee t/m groep 8 en vervangt het rapport. Wij garanderen hierdoor een doorgaande lijn voor de leerling en leerkracht.

De zes kernwaarden van ons Daltononderwijs

Wij hebben onze visie over de opvoeding van en het onderwijs aan kinderen samengevat aan de hand van de zes kernwaarden voor het Daltononderwijs. Hieronder leest u meer over de Dalton-kernwaarden die u terugziet in ons onderwijs.

  • Vrijheid, Verantwoordelijkheid & Vertrouwen
  • Zelfstandigheid
  • Samenwerking
  • Effectiviteit
  • Reflectie
  • Borging

Vrijheid/ verantwoordelijkheid / vertrouwen

Deze drie V’s kunnen niet zonder elkaar. In het daltononderwijs vinden wij het belangrijk dat de kinderen kunnen omgaan met verantwoordelijkheden. Het vertrouwen in de eigen kracht van ieder kind is hierbij ons uitgangspunt. We geven de kinderen vrijheden en verantwoordelijkheden en begeleiden ze in het maken van keuzes.

Zelfstandigheid

Hieronder verstaan wij het zelf kunnen oplossen van dagelijkse problemen. Dit kan alleen ontstaan als kinderen voldoende verantwoordelijkheden worden geboden. Het zelfstandig leren en werken stimuleert het probleemoplossend denken van de leerlingen. Deze vaardigheid hebben de kinderen nodig om later als volwassenen goed te kunnen functioneren.

Samenwerking

Op school besteden wij veel aandacht aan samenspelen en samenwerken. Wij leren kinderen naar elkaar te luisteren en respect voor elkaar te hebben. Want hoe zelfstandig je ook bent, je hebt de ander nodig in de maatschappij.

dalton Effectiviteit

Effectiviteit

Het daltononderwijs vindt het belangrijk om effectief met de tijd, mensen en middelen om te gaan. De taak is hierbij een belangrijk onderdeel. Door middel van een taak op maat, kan een kind zich optimaal en effectief ontwikkelen.

dalton Reflectie

Reflectie

Door regelmatig met leerlingen te reflecteren, komen we in het daltononderwijs tot ons gezamenlijke doel: de beste en meest effectieve leerweg voor ieder kind. Ook de daltonschool zelf reflecteert voortdurend om goed inzicht te krijgen in het professioneel handelen.

 

Borging

Daltonscholen in Nederland werken samen aan kwalitatief goed daltononderwijs door gezamenlijk deel te nemen aan zelfevaluatie en visitatie. Teamleren heeft op een daltonschool een hoge prioriteit. Het is belangrijk om als team de kwaliteit van het daltononderwijs te borgen.

De Nederlandse Dalton Vereniging geeft licenties en certificaten af aan instituten, scholen en personen als zij kunnen laten zien dat de kernwaarden op goede wijze in de praktijk vorm en inhoud hebben gekregen.

Het leerlingportfolio

Onze leerlingen hebben invloed op hun eigen leerproces waardoor eigenwaarde en vertrouwen in wie je wilt zijn vergroot wordt.
Daarom werken we op Dalton Kindcentrum Jan Ligthart met een leerling portfolio. Aan de hand van kindgesprekken met de leerkracht en via de ouder-/kindgesprekken vertellen de kinderen wat zij willen leren. Dit beschrijven ze in hun eigen leerlingportfolio.

Het leerlingportfolio start bij de peuters en gaat mee t/m groep 8 en vervangt het rapport. Wij garanderen hierdoor een doorgaande lijn voor de leerling en leerkracht.

Daltonwerkboek: "Zo werken wij op de Jan Ligthart"

In het Daltonwerkboek kunt u lezen hoe wij dagelijks vormgeven aan ons Daltononderwijs, maar ook aan het passend onderwijs. Het werkboek is geschreven voor alle (nieuwe) teamleden, stagiaires, schoolbestuur, visiteurs van de Nederlandse Daltonvereniging, onderwijsinspectie en collega- Daltonscholen.           

Het werkboek is een levend document omdat het Daltononderwijs ook steeds in beweging is, zoals ook de maatschappij in beweging is. Dit document is een naslagwerk en borgingsdocument met daarin de meest voorkomende Daltonafspraken. Op deze manier willen we uniform kunnen werken en de afspraken levend houden binnen de school. Omdat dit een werkdocument is, zullen wij afspraken en literatuur wijzigen wanneer dat nodig is.

Het ontstaan van Daltononderwijs

De daltonwerkwijze is gebaseerd op de ideeën van de Amerikaanse Helen Parkhurst (1887–1973). Zij begon als jonge onderwijzeres in 1904 op een school te werken waar maar een klas was. Daar kreeg zij te maken met veertig kinderen verdeeld over acht leerjaren.

‘Normaal’ lesgeven was onmogelijk. Zij koos daarom voor een aanpak van een minimum aan lesgeven en een maximum aan zelfstudie. Ze overlegde met de leerlingen waar hun eigen verantwoordelijkheid zou kunnen liggen en waar die van de leraar. De afspraken werden vastgelegd in een soort contract, de taak. De kinderen beloofden bij dit contract dat zij aan hun taak zouden werken en het werk op tijd af zouden hebben. Helen Parkhurst bood op de momenten dat de kinderen zelfstandig aan het werk waren, hulp aan degenen die dat nodig hadden.

In eerste instantie ging het Helen Parkhurst dus om praktische oplossingen om het onderwijs zo efficiënt mogelijk te maken. Later werden haar ideeën toegepast in de State High School in Dalton (Massachusetts). Hier is ook de naam daltononderwijs ontstaan.

Met bijna vierhonderd scholen is het daltononderwijs de omvangrijkste vernieuwingsrichting in Nederland. Jaarlijks komen er scholen bij. Dit komt o.a. doordat dalton zich mee ontwikkelt in de huidige tijd. En dat was ook precies de wens van de oprichtster Helen Parkhurst. Zij vond het belangrijk dat kinderen werden opgevoed tot flexibele mensen die in de toekomst taken uit kunnen voeren die we ons vandaag de dag nog niet kunnen voorstellen.

Dalton staat dus niet alleen voor het bijbrengen van cognitieve kennis, maar vindt juist het ontwikkelen van vaardigheden belangrijk.

Social Media

☀️Zomervakantie☀️Vandaag hebben wij genoten van een heerlijke patatlunch verzorgd en ges....
☀️Zomervakantie☀️
Vandaag hebben wij genoten van een heerlijke patatlunch verzorgd en gesponsord door de ouderraad, snackbar de Goldenbelds en Plus Zutphen! Dank hiervoor! Wij wensen jullie allemaal alvast een hele fijne zomervakantie en zien jullie graag weer op maandag 26 augustus☀️ Read More
Onze toppers van groep 8 hebben vanmorgen al opgetreden voor de kinderen op school. Vanavond is ....
Onze toppers van groep 8 hebben vanmorgen al opgetreden voor de kinderen op school. Vanavond is hun echte afscheidsfeest.👋 Succes en vooral heel veel plezier vanavond! #janligthartschoolzutphen #archipel #daltononderwijs
Vandaag was ons jaarlijkse tuinfeest. Helaas waren de voorspellingen niet zo gunstig waardoor he....
Vandaag was ons jaarlijkse tuinfeest. Helaas waren de voorspellingen niet zo gunstig waardoor het optreden binnen plaats heeft gevonden. Wat hebben de kinderen het super gedaan en wat hebben wij allemaal kunnen genieten🥰 #janligthartschoolzutphen #archipel #daltononderwijs
🄾🄿🄴🄽🄸🄽🄶 🄺🄾🄽🄸🄽🄶🅂🅂🄿🄴🄻🄴🄽We zijn begonne....
🄾🄿🄴🄽🄸🄽🄶 🄺🄾🄽🄸🄽🄶🅂🅂🄿🄴🄻🄴🄽
We zijn begonnen met de koningsspelen👑
We hebben er zin in👑🎉
#janligthartschoolzutphen #archipel #daltononderwijs
📚kinderboekenjury📚Vandaag mochten alle kinderen vanaf groep 4 stemmen op hun favoriete kin....
📚kinderboekenjury📚
Vandaag mochten alle kinderen vanaf groep 4 stemmen op hun favoriete kinderboek. Dit is heel officieel gebeurd met een stembiljet en stemhokjes📮 de uiteindelijke top 3 is geworden:
1. Het leven van een loser, het dak eraf
2. Happyland
3. Wonka, Sjakie en Read More
🟰 ɢʀᴏᴛᴇ ʀᴇᴋᴇɴᴅᴀɢ🟰Vandaag is het de landelijk grote rekendag! Het them....
🟰 ɢʀᴏᴛᴇ ʀᴇᴋᴇɴᴅᴀɢ🟰
Vandaag is het de landelijk grote rekendag! Het thema dit jaar is “Gegevens gesnapt”. Hierbij gaat het om data verzamelen, verbanden leggen en onderzoekend en samenwerkend rekenen.
Gedurende de hele dag zijn alle kinderen op ons Dalton kindcentrum Read More
Nationale Daltondag 2024Vandaag staan wij met trots stil bij de nationale Daltondag🎈🎈“Ik....
Nationale Daltondag 2024
Vandaag staan wij met trots stil bij de nationale Daltondag🎈🎈
“Ik ben, ik kan, ik wil omdat wij samen zijn!”
#janligthartschoolzutphen #archipel #daltononderwijs
💪🏻🅉🄴🅃 🄷🄴🄼 🄾🄿💪🏻Vandaag en morgen maken onze toppers uit groep....
💪🏻🅉🄴🅃 🄷🄴🄼 🄾🄿💪🏻
Vandaag en morgen maken onze toppers uit groep 8 de doorstroomtoets. Zet hem op kanjers💪🏻
#janligthartschoolzutphen #archipel #daltononderwijs #doorstroomtoets2024 #groep8